میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

چرا زاینده رود به این حال و روز افتاد؟
چرا زاینده رود به این حال و روز افتاد؟
00/08/30

صحبت های محمد درویش، فعال محیط زیستی، را  پیرامون وضعیت فعلی زاینده رود در فیلم زیر مشاهده نمائید